Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hřiště vs. Parkoviště

Zprovoznění hřiště před domem

Jak jste si všichni určitě všimli, na ploše před naším domem bylo oficiálně otevřené hřiště. Místo ožilo spoustou dětí a prostor pro grilování také nezahálí. S tím ale souvisí hromady odpadků a problém - kam si odskočit. Nedělejme si iluze, domů půjde málokdo. Oslovili jsme tedy Odbor životního prostředí při MČ Praha 15 a níže je odpověď vedoucí OŽP, paní Mgr. Zuzany Venclíkové:

"Co se týká odpadkových košů, byly od pondělí zařazeny do pravidelného vývozu, který probíhá 3x týdně, vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Možná bude pracovníkům dodavatelské firmy chvilku trvat než si na toto stanoviště zvyknou, my se budeme snažit kontrolovat vývoz a případně je upozornit na nesplnění úkolu. Dále je objednán ještě jeden odpadkový koš k piknikovému místu. Instalaci mobilního WC předložím na příští poradě ke schválení, o výsledku vás budu informovat."

Tedy uvidíme. 

 

Odkaz na podrobnosti o hřišti

http://praha15.eu/urad/odbory-uradu/odbor-majetkovy/vyberove-rizeni-rekonstrukce-asfaltoveho-hriste.html

 

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo si našli čas a svými hlasy podpořili projekt, který by měl na Praze 15 dostat při realizaci přednost. Na prvním místě se totiž s velkým přehledem umístil projekt "našeho" asfaltového hřiště. Tak uvidíme, co bude dál. 

Představenstvo BDV Chudenická-Hostivař                            zdroj: Hlasatel 4/2017

Hra o hřiště pokračuje

Zapojte se i vy do hlasování o podpoře úpravy "našeho" asfaltového hřiště. Stačí kliknout na Informace o hlasování a hned budete vědět více. Věnujte pár chvil možné změně v naší blízkosti.

 

Pozvánka od MČ Praha 15

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na pokračování veřejného setkání se zástupci radnice, které se uskuteční

 v úterý 28. června 2016 v 17:30 hodin, přímo na asfaltové ploše v ulici Chudenická 1075.

 

Vaše podněty budou při rozhodování o konečné podobě této plochy zásadní.

Nemůžete-li se v daném termínu dostavit a rádi byste se k projektu vyjádřili, využijte laskavě uvedenou e-mailovou adresu Vladimír Lavrík, architekt MČ P15 (vladimir.lavrik@praha15.cz).

Návrh naleznete na stránkách www.praha15.cz – sekce Projekty, územní rozvoj.

 

Setkání s představiteli MČ Prahy 15

Na tomto setkání se kupodivu sešlo i dost obyvatel okolí asfaltového hřiště. Rozeběhla se široká diskuse k dispozičnímu řešení daného místa. Kdo se nezúčastnil a přesto by se chtěl vyjádřit, neváhejte navštívit :

http://www.praha15.cz/urad/odbory-uradu/kancelar-starosty/projekty/asfaltova-plocha-na-kosiku.html

Zde se můžete seznámit s navrhovanými variantami a svůj názor i připomínky zaslat na MČ. I vy můžete být tvůrci svého okolí.

 

Pozvánka od MČ Praha 15

Na této akci proběhne diskuse nad třemi návrhy, jak využít asfaltovou plochu u našeho domu. Přijďte se pokusit vytvářet své okolí.

Klikněte na:     POZVÁNKA

 

Parkoviště? Není v plánu. 

16.4.2015 se v dopoledních hodinách uskutečnilo jednání, jehož cílem bylo zjistit současné záměry s asfaltovou plochou. Za MČ P15 se dostavil první zástupce starosty pan Václav Bílek a architekt MČ. O schůzce byla informována všechna Družstva, která v minulosti projevila svůj názor na budoucnost místa.

Hned v úvodu pan Bílek zúčastněným sdělil, že nyní Radnice o výstavbě parkoviště, stejně tak dopravního hřiště, neuvažuje. Upřednostňuje zachování a úpravu plochy pro volnočasové, sportovní a relaxační využití. Protože se jedná o centrální místo pro velký počet občanů jak sídliště Košík, tak Slunečního Vršku, bylo dohodnuto veřejné představení architektem navržených variant. Toto by se mělo uskutečnit do konce června přímo na zmiňované asfaltové ploše.  Bližší informace budou zveřejněny v Hlasateli.

 

Dárek k Vánocům? 

V prosinci proběhla setkání zástupců okolních Bytových družstev a Společenství vlastníků ohledně záměru MČ Praha 15 vybudovat parkoviště na místě stávajícího hřiště. Toto setkání vyústilo v opětovné jednání na MČ Praha 15 s odpovědnými zastupiteli. Zde zástupci obyvatel, bydlících v okolí zamýšleného parkoviště, vyjádřili s tímto záměrem svůj rozhodný nesouhlas. Říká se sice, že "nikdy není nic definitivní", ale poslední informace ohledně parkoviště je následující:

Projekt parkoviště je ukončený a jedná se o vybudování dětského dopravního hřiště. Jednak by na něj mohly být využity dotace od EU a jednak na něj  v podstatě existuje projekt, neb mělo původně vzniknout kdesi                     na Zahradním Městě.
 
Tak uvidíme.

 

Budoucnost asfaltového hřiště před domem

V přiložených souborech můžete sledovat písemnou komunikaci s MČ Praha 15 ohledně zamýšleného parkoviště. Toto parkoviště je plánováno na asfaltovém hřišti před naším domem. Po několika osobních jednáních jsme si začali dopisovat.

Dopis I.               Odpověď I.               Odpověď II.             Odpověď III.

Dopis II. s odpovědí

 
Pokud máte kontakty na okolní bytová družstva, informujte je o tomto plánu MČ Prahy 15, přenést problémy s povolenou výstavbou na jedné straně sídliště na stranu opačnou. Tyto kontakty nám, prosím, předejte.